Kode Norra Bredband, är en ekonomisk förening, som har för avsikt att förse vårt geografiska område med ett kommunikationsnät som klarar dagens och framtida behov. Nätet skall vara uppbyggt av optisk fiber som är den effektivaste tekniken för överföring av data. Det kan sedan förse vårt område med en rad olika tjänster, som telefoni, TV, hyrvideo, musik, Internet, radio, spel mm.

Bredbandsnätet kan alltså bära många tjänster och kan förutom Internet även erbjuda digital kabel-TV, samt helt ersätta det allmänna analoga telefoniabonnemanget.

Existerande telenät har en mycket begränsad kapacitet, detsamma gäller kommunikation över radiolänkar, satellit och kabel-TV. Ett fibernät är en tekniskt överlägsen kommunikationslösning som går att utöka enormt utan att någon ny kabeldragning behöver göras. Med eget engagemang och arbetsinsats blir det även det mest ekonomiska alternativet.

Kostnader
Föreningen kommer att ta ett banklån för att finansiera nätets uppbyggnad. Som säkerhet för lånet kommer föreningen att ta ut en revers på ca 20 000:- per fastighet.

När nätet är färdigställt räknas beloppen om och den verkliga kostnaden för uppbyggnaden finansieras via och bakas in i månadsavgiften, se tabell nedan. Alternativt kommer det att finnas en möjlighet att betala sin del av uppbyggnaden i en klumpsumma. Då betalar man inte finansieringskostnaden i månadsavgiften.

För att hålla nere kostnaderna behöver varje medlem göra en egen insats på ca 3-5 arbetsdagar för byggnation av nätet. Arbetet kan tex innebära att vara behjälplig vid grävning, nedläggning av kabel, dokumentation, etc. Du gräver själv i egen regi från tomtgräns fram till huset där du vill ansluta fibern.

Månadsavgiften består av:

Kungälv Energi AB

80 kr

100 Mbps internt nät,
förberett för TV och telefoni

Kungälv Energi AB

70 kr

Internet 2Mbps upp och ned
10 Mbps +40 kr 

Kode Norra Bredband

Bredband i Kungälv (BIK)

50 kr

Teknikfond för drift,
underhåll och uppgraderingar
Avgrävningförsäkring

Kode Norra Bredband

Ca 125 kr*

Ränta amortering lån

Summa

Ca 325 kr

 

*Baserat på 15 000 kr på 20 år med 5% ränta

Varje fastighetsägare medges en skattereduktion på 5000 kr för bredbandsinvestering. Detta avdrag gäller för närvarande om nätet är i drift senast 2006-12-31.

Vad är bredband?
Kapacitet i datanätverk kallas bandbredd. Vi mäter kapaciteten genom att uppge hur många nollor och ettor som kan sändas ut per sekund, ett begrepp som kallas bitar per sekund eller förkortat: bps. En bit är en enhet som kan representera en etta eller en nolla.

Ett vanligt modem kommunicerar med en hastighet av 56 000 bitar per sekund, eller 56 Kbit/s. Ett vanligt kontorsnätverk, ett Ethernet-nätverk, kommunicerar ofta med en hastighet av 10 000 000 bitar per sekund, eller 10 Mbit/s. Det man kallar bredband är datakommunikation med en hastighet av över 2 Mbit/s. I vårt planerade fibernät blir hastigheten inledningsvis 100 000 000 bitar per sekund, eller 100Mbps!

I ett riktigt bredbandsnät erbjuds tjänster som TV, telefoni, radio, video, musik, nätverksspel, Internet etc.

Varje hårstråtunn glasfiber har en nästan obegränsad kapacitet. Redan med dagens teknik går att överföra flera biljarder databitar per sekund. Detta gör fibern till en långsiktig och framtidssäker lösning, det är nämligen inte fibern i sig som sätter gränserna för vilken kapacitet som uppnås, utan den utrustning som sitter i ändarna.
För tex TV krävs ca 8-10 Mbit/s.

Ungefärliga överföringshastigheter för olika datakommunikationslösningar:
Modem 0,056 Mbit/s ADSL 0.5 - 8 Mbit/s Fibernät 100 Mbit/s

Lite fakta om det planerade fibernätet

Denna sida var senast uppdaterad: 2005-05-25 22:44