Adress:
KODE NORRA BREDBAND

c/o Christer Lind
Lövön 650
442 98 KODE

Bankgironummer: 5108-5249

Kontaktpersoner

Styrelsen
Titel / Funktion Namn / epost Tfn Område
Ordförande Ebbe Skarin 50706 Årsnäs
Vice Ordförande Dennis Solberg 50081 Aröd
Sekreterare Silvije Volenik 51619 Vallby
Kassör Christer Lind 53090 Lövön
Ledamot 65597 Skäggstorp
Suppleant Hasse Karlsson 50683 Flögen
Suppleant Gösta Andersson 50002 Solberga
 
Projektledning
Titel / Funktion Namn / epost Tfn Område
Projektledare Fas3 Jan Andersson 51277 Knaverstad
Entreprenad ansvarig Gösta Andersson 50002 Solberga
Material ansvarig Gösta Ivarsson 50667 Vallby
Ek. ass. projekt Gösta Ivarsson 50667 Vallby
Suppleant David Adielsson 51326 Tunge
 
Arbetsområden
Titel / Funktion Namn / epost Tfn Område
AO Ansvarig Tryggve Leandersson 50857 Släbo
AO Ansvarig Gordon Hermansson 52932 Röd
AO Ansvarig Johan Tonsjö 0703-916868 Skäggsrorp
AO Ansvarig Håkan Falk 51308 Vitsten/Tunge
AO Ansvarig Anders Fryksdahl 51219 Solberga
AO Ansvarig Malte Ivarsson 50264 Vallby
AO Ansvarig Bo Andersson 51498 Knaverstad
AO Ansvarig Hans Nilsson 50885 Aröd

 

Om du har frågor om KODE NORRA BREDBAND så är du välkommen att skicka ett mail till föreningen, eller kontakta lämplig person enl ovan. Denna sida var senast uppdaterad: 2008-05-26 9:16

 

Du behöver svara på den hemliga frågan för att få tillgång till kantaktuppgifterna.
Vad heter den tunna tråden som löper i KNBEF:s bredbandsledningar?

Svar:

Om du inte kan lista ut svaret på frågan så kan du prova med fiber.