Frågor & Svar

Nedan kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna om fibernätet. Om du inte hittar ett svar här, skicka då gärna ett mail till föreningen, så skall vi försöka besvara den. Denna sida var senast uppdaterad: 2006-08-28 23:05

Om föreningen:
Varför inte en Samfällighetsförening?
Hur många måste vara med för att det skall bli något?

Ekonomiska frågor:
Kan man betala in den fasta kostnaden direkt?
Vad blir månadskostnaden om man betalar in den fasta kostnaden direkt?
När kostar det extra att ansluta sig?
Jag har två hushåll i min fastighet, behöver jag betala dubbel investeringskostnad?
Kan jag spara in på något om jag går med?
Vad kostar det om man enbart ansluter ett tomrör?
Vad kostar det att ansluta sig efteråt?
Kan man säga upp medlemskapet/anslutningen om man inte vill vara med efter något år?
Om man säger upp sin fiberanslutning, behöver man då betala någon driftskostnad?
Vad händer om jag vill sälja mitt hus?
Jag har en sommarstuga, vad får jag betala?
Varför en revers?
Jag vill ansluta mitt företag. Vad gäller?
Varför behöver företagen hanteras separat?

Praktiska frågor:
Hur många dagars arbetsplikt är det?
Går det att köpa sig fri från arbete?
Vad händer om något går sönder?

Fibernätet:

Vad händer om KEAB säljs?
Skall Telia få samgräva (fiber eller koppar) med oss?
Hur känslig är fibern för åsknedslag?
Kan fastighetsägare få hjälp av föreningen med entreprenaden?

IP-Telefoni:
Varför ska jag ringa med IP-telefoni?
Vad innebär IP-telefoni/bredbandstelefoni?
Kan jag behålla mitt gamla nummer om jag väljer ip-telefoni?
Kan jag sända och ta emot fax om jag har ip-telefoni?
Måste datorn vara på för att använda IP-telefoni eller TV?
Vilka tjänster finns det?

Internet:
Kommer man att ha olika ner/uppladdningshastighet?
Kommer ni att spärra portar ut mot Iinternet?
Kommer det att finnas någon upp- och nerladdningskvot?
Publik eller privat ip-adress?
Vilken garanterad bandbredd kommer det att erbjudas?
Vilken säkerhet kommer det att finnas i nätet?

Om föreningen:

Varför inte en Samfällighetsförening?
Skillnad mellan samfällighet och ekonomisk förening är bland annat att i en samfällighet är alla med, men alla behöver inte vara med i en ekonomisk förening. PRV har redan avslagit en ansökan från någon sammanslutning för bredband i Kungälv som ville bli en samfällighet, på grund av att alla inte var med.

Hur många måste vara med för att det skall bli något?
Runt 50% är nog lämpligt, men det kanske funkar med ännu färre. Det beror lite på vilka fastigheter som är med och vilka som inte är det, eftersom grävsträckorna skiljer sig markant mellan olika fastigheter. Vi har satt ett investeringstak på max 20 000 kr per fastighet.

Ekonomiska frågor:

Kan man betala in den fasta kostnaden direkt?
Ja, när bygget är klart och den första reversen rivs så kan man antingen skriva på en ny revers eller betala in sin del av det belopp som byggnationen kostat.

Vad blir månadskostnaden om man betalar in den fasta kostnaden direkt?
ca: 200:-

När kostar det extra att ansluta sig?
Efter att projekteringen är gjord, exakt datum kan inte anges idag. Anslutning efter projekteringens färdigställande kostar 2 500 extra.

Jag har två hushåll i min fastighet, behöver jag betala dubbel investeringskostnad?
Nej. Man betalar faktisk merkostnad, dock minst 5.000:- utöver den ordinarie investeringskostnaden. Sedan betalar man dubbla drifts- och abonnemangs-kostnader.

Kan jag spara in på något om jag går med?
- Man blir ju för det första av med telefonkostnaderna för uppringd Internet. (Avdrag: ? kr / månad)
- Man kan om man vill säga upp sitt telefonabonnemang och ansluta sina telefoner till fibernätet. Har man flera abonnemang så sparar man in kostnaden per abonnemang. (Avdrag: 45-125 kr / månad och abonnemang)
  (det finns IP-telefoni både med och utan någon fast månadskostnad)
- Ett grundutbud (SVT) av digitala TV kanaler kommer att finnas med i nätet från start (licensavgift måste dock även fortsättningsvis betalas till Kiruna). Utöver grundutbudet kommer man även att kunna abonnera på andra kanaler mot en extrakostnad. Mer information om detta kommer att presenteras när avtalen blir klara. Jämför med motsvarande abonemang via satelit och det marksända digitala nätet.

Vad kostar det om man enbart ansluter ett tomrör?
Om man enbart vill ha ett tomrör fram till tomtgränsen så betalar man hälften av anslutningskostnaden, ca 10.000 kronor.
Ett tomrör avser projektering, investering och planering för en fullständig anslutning, hela vägen från stam till tomtgräns.
Efterssom alla skall dela investeringskostnaden solidariskt, så är tanken att man betalar hälften nu (när halva jobbet är gjort) och resten sen när det är fullbordat (plus ev. merkostnader). I och med detta så deltar man i nätutbyggnaden och har möjlighet att ansluta sig vid ett senare tillfälle, men till nästan samma kostnad som om man gjorde det nu. Minst 3 dagars arbetsplikt gäller även här.
NOTERA! Om man väljer detta alternativ så mister man sannolikt skatteavdraget på 5.000 kronor.

Vad kostar det att ansluta sig efteråt?
Våran nuvarande ståndpunkt är att man får betala samma kostnad för att ta del av den befintliga anläggningen som alla andra betalade vid byggnationens slut (något statligt stöd utgår förmodligen inte). Därtill skall läggas extrakostnader för material, samt för entreprenörer som får komma dit igen, t ex schaktning, inblåsning av fiber osv.

Kan man säga upp medlemskapet/anslutningen om man inte vill vara med efter något år?
Ja. Internet, TV och telefoniabonnemangen säger man upp hos tjänsteleverantörerna. Den egna delen i föreningen (investeringskostnaden) måste lösas in.

Om man säger upp sin fiberanslutning, behöver man då betala någon driftskostnad?
Nej. Man mister sin plats i noden.

Vad händer om jag vill sälja mitt hus?
Man bör se investeringskostnaden som en investering i fastigheten. Tar man ett lån för att betala investeringen så kan man antingen lösa in lånet själv i samband med försäljningen eller låta den nya ägaren överta lånet. Om lånet finansieras via föreningen, med revers som säkerhet, så måste en ny revers skrivas av den nya ägaren.

Jag har en sommarstuga, vad får jag betala?
Investeringskostnaden blir densamma som för övriga medlemmar. Föreningen kommer att fakturera 50 kr/månad till en underhållsfond. Den femtilappen debiteras alltid för att bibehålla platsen i nätverket. Andra avgifter står inte föreningen för, det är upp till tjänste-leverantörerna. KEAB verkar ha någon form av kvartalsvis abonnemang så förmodligen kan man ha Internetuppkoppling via dem under t ex sex månader om året. Banklånet skall naturligtvis alltid inbetalas.

Varför en revers?
Reversen är avsedd under själva byggnationen. När det är klart vet vi vad kostanden blir och då finns det möjlighet att betala kontant, låna upp summan via privat lån eller via föreningens bankkontakter skriva en ny revers.

Jag vill ansluta mitt företag. Vad gäller?
Företag som vill ansluta sig till föreningens nät och abonnemang, behöver teckna särskilt medlemsavtal.
Företaget skall inledningsvis vända sig till KEAB för tecknande av särskilt företagsabonnemang.

Underhållsavgifter etc. kan enl överenskommelse betalas direkt till föreningarna, eller bakas in i fakturan från KEAB. Priset för underhållet ligger normalt på 50 kr per månad, men företagen betalar dubbel avgift (100 kr) för högre prioritet när underhållsarbeten och/eller reparationer utförs i nätet.

Ca priser för Internetaccessen för företagskunder från KEAB ligger nu på 945kr per månad för 5Mbps, 595kr per månad för 2Mbps och 395kr 1Mbps. KEAB tar också 64kr per månad för inkopplingen i nätet och en startavgift på 595kr. Alla dessa priser är exklusive moms. Till detta kommer den lokala föreningens avgifter. Föreningen kan fakturera detta separat, om så avtalas mellan föreningen och företaget. I de fall KEAB fakturerar allt, betalar KEAB sedan föreningarna den del som föreningarna skall ha. Det senare kommer att gälla för kommunala inrättningar.

Vill ett företag ha högre bandbredd än vad som ovan angivits får man ta en separat diskussion om detta. Det kommer att finnas flera prissatta tjänster med betydligt högre bandbredd för både företag och privatpersoner på sikt. De priser som nämnts är med Dynamiska IP-adresser. Allt fler företag vill ha det för att minska på administrationen. Detta gäller även för KEAB. Vill man ha fasta IP-adresser får man ta en separat diskussion om detta. För småföretagare som har sitt företag hemma i sin egen fastighet kan använda sitt privata abonnemang i sitt företag om fakturan går till företaget. Företaget kan betala 90 % av månadsavgiften exkl. moms till privatpersonen som betalar avgiften till föreningen.

Varför behöver företagen hanteras separat?
Företag kan behöva speciella tjänster som kräver extra arbete i nätet. KEAB kommer att ta hand om det i så fall. Företag som vill sända via Radio utanför den egna fastigheten måste kunna tas om hand på något sätt. Sådana företag måste ha speciella villkor, annars skulle vi som har byggt och äger näten riskera att få en typ av konkurrens, som vi inte vill ha. Ett företag som inte har sin normala verksamhet geografsikt i Kungälv, skulle kunna gå in och köpa ett par anslutningar i nätet och konkurrera med oss som äger nätet. Detta skulle kunna innebära att det blir högre månadskostnader även för oss. Vi har ett av världens bästa nät för privatpersoner där företag kan lockas att gå in och använda näten i fel syften. Vi vill undvika det.
Ett företag kan använda sig av en privatpersons anslutning så länge man befinner sig inom samma fastighet och inte använder nätet på fel sätt enligt föreningens regler. Då är det egentligen inget problem, snarare tvärt om. Skatten blir lägre för fastighetsägaren och kostnaderna blir lägre för företagaren.

Praktiska frågor:

Hur många dagars arbetsplikt är det?
Minst tre arbetsdagar. Men det kan bli mer beroende på lokala omständigheter.

Går det att köpa sig fri från arbete?
Ja, men vi ser helst att så många som möjligt ställer upp och arbetar. Friköpskostnaden blir 1.500:- per dag.

Vad händer om något går sönder?
Föreningen äger hela nätet och betalar det som går sönder. Medlemmen är dock ekonomiskt ansvarig för det som finns inom dennes fastighet. Skador som uppstår inom fastigheten täcks förmodligen av hemförsäkringen så detta torde inte vara en riskfylld punkt.

Fibernätet:

Vad händer om KEAB säljs?
BIK förhandlar med KEAB om att säkra vår access i framtiden utan pålagor. Dessutom läggs extra tomrör i schaktet för stamledningen. Dessa rör ägs av BIK (Bredband i Kungälv), och kan användas för att blåsa i ny fiber om något ofördelaktigt skulle inträffa med KEAB:s stamnät.

Skall Telia få samgräva (fiber eller koppar) med oss?

Ja, och KEAB också, om det är ömsesidigt fördelaktigt.

Hur känslig är fibern för åsknedslag?
Fibern i sig är inte alls känslig då den består av en glasstav och inte leder ström. Varken blixt eller konsekvenser av en blixt kan ledas in i huset via fiberkabeln. Däremot kan den elektronik som finns i vårt system ta skada ifall det kommer en spänningsspik (blixtnedslag) via det vanliga elnätet.

Kan fastighetsägare få hjälp av föreningen med entreprenaden på sin egen fastighet, kostnad?
Ja, mot ersättning vars storlek får beslutas från fall till fall.

IP-Telefoni:

Varför ska jag ringa med IP-telefoni?
Istället för att som idag ha olika abonnemang för Kabel-TV/Satellit, Bredband och Telefoni så samlar man alla tjänster i ett och samma nät, vilket resulterar i en lägre totalkostnad.

Vad innebär IP-telefoni/bredbandstelefoni?
IP-telefoni innebär att samtalet delas upp i små datapaket som transporteras via ett datanät istället för via telenätet. IP står för Internet Protocol och är det "språk" som bland annat används på Internet. Att ringa från en dator till en annan är en form av IP-telefoni. Man kan använda sin vanliga telefon när man har IP-telefoni. Då används en dosa på väggen.

Kan jag behålla mitt gamla nummer om jag väljer IP-telefoni?
Ja, man kan behålla sitt gamla nummer. Det kan dock hända att telefonbolaget tar ut en engångskostnad för att ordna med nummerflytten.

Kan jag sända och ta emot fax om jag har IP-telefoni?
Ja.

Måste datorn vara på för att använda IP-telefoni eller TV?
Nej, datorn behöver inte vara igång. Du ringer med din vanliga telefon men istället för att telefonen är kopplad till telejacket är telefonen kopplad till ditt bredbandsuttag via en telefonidosa. Du kan sedan ringa som vanligt till vem du vill.

Vilka tjänster finns det?
Tjänster som t ex samtal väntar, pendla mellan samtal, trepartssamtal, hemligt nummer, nummerpresentation och röstbrevlåda, som man har i sitt vanliga telefoniabonnemang kan man rent tekniskt även ha om man kopplar telefonen via IP-Telefoni. Vilka tjänster du kan använda beror främst på vilken operatör du väljer.

Internet:

Kommer man att ha olika ner/uppladdningshastighet?
Full duplex! Hastigheten gäller åt båda håll.

Kommer ni att spärra portar ut mot Internet?
Nej, vi vill ha ett öppet nät

Kommer det att finnas någon upp- och nerladdningskvot? (T.ex. max 3gb ner i månaden)
Nej

Publik eller privat IP-adress?
Alla Kommer att få publika adresser för att kunna garantera spårbarhet och att personer skall kunna ha en server eller dyl. hemma. Vi har inte pratat om att erbjuda privata adresser senare, men det kan bli så att vi skapar en brandväggsfunktion med privata/publika adresser vid senare tillfälle om det är en önskan från kunderna.

Stefan Thuresson
Kungälv Energi AB

Vilken garanterad bandbredd kommer det att erbjudas?
För tjänster inom vårt lokala nät inom Kungälvs kommun (BIK) 100Mbit. För Internet utanför BIK, inledningsvis 2 eller 10 Mbit.

Vilken säkerhet kommer det att finnas i nätet?
Detta kommer att diskuteras i samråd med kommunen och leverantören.